Progressief talent management

Talent Levenscyclus.001.jpeg

De talent levenscyclus

Vanaf het nadenken over de behoefte aan talent tot en met het behoud en de ontwikkeling van intern en/of extern talent.


Selectie

Creëren functiebeschrijvingen
Contextueel.
Meetbare criteria & eigenschappen.

Bevragen van kandidaten
Ondersteund door een webapplicatie.
Vraagt slechts 20 tot 40 minuten van de kandidaat.

Beoordelen van kandidaten
Geautomatiseerd, nauwkeurig en snel. Up-to-date management dashboard.
Objectieve beoordeling.

Talent pipeline
Proces-gestuurd en efficiënt.
Decision analytics als basis voor het beheren van interne en externe talent pools.

Openbare aanbestedingen
Creëren functiebeschrijvingen, bevragen, evalueren en selectie binnen de context van RFP’s.

Ontwikkeling

Ontwikkelen van talent
Diepgaand, nauwkeurig, volledig en betrouwbaar inzicht in menselijk gedrag.
Gebaseerd op de Enjoyment Performance Theory en de Paradox Theorie.

Engagement aanscherpen door op zoek te gaan naar werknemers-verwachtingen
Betrokkenheid van werknemer en werkgever.
Factoren voor behouden van talent.

Bedrijfscultuur ontwikkelen
Definiëren bedrijfscultuur.
Team coaching.

Functioneringsgesprekken ontketend
Positief geëvalueerd en evalueren.

Blijven leren en ontleren
Zelfinzicht en zelfsturing.
Individueel ontwikkelingsplan.

Mobiliteit

Successie planning
Carrière planning.
Talent pool analytics.

De ex-medewerker
Als ambassadeur.
Als recruiter.


Raamwerk voor procesbegeleiding binnen de talent levenscyclus

Framework.001.jpeg