Radicaal duurzaam co-creëren en innoveren

Talent Levenscyclus.001.jpeg

Nieuwe modellen die de oude overbodig maken.

Werken naar co-creatie.

The search for more efficient, effective and sustainable ways of managing businesses, public organizations and non-profits may simply be a question of considering how nature has faced and solved many of the problems that we have to confront every day.
— Biomimicry in Organizations: Business Management Inspired by Nature. Fausto Tazzi

Organisatie-ontwikkeling

Spanning, drijfveren, domeinen en outcomes
Ervaren van verschil: wat is er nu, hoe zou het kunnen zijn?
Domeinen en welgevormde doelen en criteria.

Organisatiestructuren
Zelfsturende teams.
Organisatievormen.

S3 Illustrations  by Bernhard Bockelbrink, used under CC BY.

S3 Illustrations by Bernhard Bockelbrink, used under CC BY.

Samenwerken

Interpersoonlijke vaardigheden ontwikkelen
Zuiver leren communiceren.
Over: waarheid verkennen, gezond zelfrespect, openhartige diplomatie en wederzijdse hulp.

Betekenisvol presteren
Coördineren van werk - governance backlog en strategische backlog.
Over logische intuïtie, evenwichtig presteren, inventief en flexibel georganiseerd zijn.

‘Begeesteren’, leiderschap herkaderd
Overeenkomsten opstellen, opvolgen en bijstellen.
Over bedachtzame moed tonen, empathische handhaving, besluitvaardige samenwerking en realistisch optimisme.

Toepassingen

CMT Inside-Out
Deze training richt zich tot Crisis Management Teams.

CMT Inside-Out denken en handelen

CMT Inside-Out denken en handelen