Bedrijfscultuur ontwikkelen

Uitdaging

Moderne samenlevingen zijn complexe biotopen of complexe ecosystemen. Hierin nemen overheden, professionele organisaties, families en individuen belangrijke plaatsen in. Overheden vaardigen regels uit om het gedrag van bedrijven en individuen te beïnvloeden. Mensen vormen binnen deze context teams, zij vervullen diverse rollen, taken zijn gedifferentieerd in specialismen, en de individuele verscheidenheid is groot. Individueel talent is onvoldoende om als bedrijf succesvol te kunnen zijn in een wereld die sneller dan ooit in verandering is. Het aan de oppervlakte brengen van team-dynamieken en bedrijfswaarden is op zijn minst even cruciaal en geven een beeld op de manier hoe de dagelijkse gang van zaken er binnen een bedrijf aan toe gaat. Het gaat dus over de manier waarop collega’s met elkaar omgaan, op elkaar inspelen en hoe zij de doelstellingen die een bedrijf heeft op hun best proberen te realiseren.

Zie ook Engagement aanscherpen door op zoek te gaan naar werknemersverwachtingen.

Wat wij voor u kunnen betekenen

 • Het op een unieke manier in kaart brengen van de team-dynamiek en -waarden;

 • Het opleveren van een stappenplan en ontwikkelingsplan per team en voor ieder teamlid;

 • Begeleiding van teammanagers bij het bouwen van hun teams door duidelijke teamwaarden vast te leggen, en de sterke en zwakke punten van teamleden te identificeren;

 • Creëren van een cultuur van betrokkenheid;

 • Team coaching.

Toegevoegde waarde

 • Individuele teamleden begrijpen hoe hun eigen gedrag bijdraagt aan het realiseren van de doelen van hun team, of dit juist niet doet;

 • Door teamleiders en het gedrag van het hele team af te zetten tegen de belangrijkste paradoxale principes van leiderschap, kunnen leidinggevenden praktische acties implementeren die mentoring, coaching, het bouwen van effectieve werkrelaties, werknemersbetrokkenheid en retentie mogelijk maken;

 • Stappenplannen vormen een leidraad voor persoonlijke ontwikkeling binnen de context van teams, en geven elk teamlid de mogelijkheid om iets toe te voegen aan zijn/haar persoonlijk gedrag om zo betekenisvoller dan voordien te presteren;

 • Maken van effectieve interacties die direct bijdragen tot het verbeteren van teamprestaties;

 • Ontdekken van de sterke punten, de uitdagingen en het eerder niet onthuld potentieel van een team;

 • Toekennen van rollen en mandaten in zelfsturende teams;

 • Beoordelen van het potentieel op het vlak van samenwerken en conflict;

 • Onthullen van blinde vlekken die de prestaties van het individu en het team kunnen ondermijnen;

 • Vergemakkelijking van zelfonderzoek van teams om het proces van teamprestaties te versnellen.

Schermafbeelding 2018-11-25 om 20.54.00.png
Schermafbeelding 2018-11-25 om 20.48.57.png
Schermafbeelding 2018-11-25 om 20.54.19.png

Proces

Framework.001.jpeg

Opleveringen

 • Effectieve en efficiënte team coaching;

 • Een stappen- en ontwikkelingsplan voor het team en alle teamleden.

Toepassingsgebieden

 • Team coaching;

 • Zelf-sturende teams;

 • Ontwikkelen van talent.

Harrison-logo-250.png