Als wij communiceren over 'communicatie', hebben wij het dan over hetzelfde?

Ban het woord ‘communicatie’ uit uw woordenschat en vervang het van nu af aan door ‘communiceren’!

Ban het woord ‘communicatie’ uit uw woordenschat en vervang het van nu af aan door ‘communiceren’!

Het valt mij zo vaak op als mensen binnen een zakelijk context over ‘communicatie’ spreken, van de foute veronderstelling uitgaan dat zij het over hetzelfde hebben. Maar is dat ook zo? Neen, helemaal niet!

Het werkwoord ‘communiceren’ zetten wij in ons taalgebruik om in het zelfstandig naamwoord ‘communicatie’ waardoor de handeling of het proces verdwijnt. Door dit te doen gaat er heel wat betekenis, informatie en kracht verloren. Is dat niet dramatisch?

Voor ons is communicatie geen losstaand woord of begrip, het is een ‘actief proces’ dat van alle betrokkenen ‘respect’ vraagt, zowel vanuit zichzelf als vanuit het perspectief van alle andere betrokkenen.

Effectief en kwalitatief communiceren heeft betrekking op een systematisch en continu proces waarin ‘op elkaar afstemmen’, ‘vertellen’, ‘luisteren, ‘feedback geven’, ‘openstaan voor feedback’ en ‘zoeken naar en komen tot een wederzijds begrip/betekenis’ de juiste basisingrediënten zijn.

Met elkaar communiceren gaat over het verkennen van elkaars meningen, over ons zelfbeeld, over hoe openhartig en tactvol wij zijn, en over onze neiging om onze eigen behoeftes naar voren te brengen en tegemoet te komen aan deze van anderen zodat ook zij hun doelen succesvol kunnen realiseren.

De positieve gevolgen van op deze manier communiceren zijn: het verkennen van waarheid, handelen vanuit een gezond zelfrespect, openhartige diplomatie en het realiseren van wederzijdse hulp.

Werknemers die hun werk voor 75% of meer graag doen, hebben tot drie keer meer kans tot slagen dan andere werknemers

enjoyment-performance.jpg

Uit onderzoek van Harrison Talent Solutions blijkt dat werknemers die voor minstens 75% of meer voldoening hebben aan hun job, drie keer meer kans tot slagen hebben dan andere werknemers.

Deze studie gaat uit van factoren die Harrison Talent Solutions meet en effectief ook in kaart brengt. Deze zijn direct gerelateerd aan ‘voldoening hebben op het werk’ en maken het mogelijk om succes op het werk te voorspellen en top-talent effectief te benoemen, te motiveren en te behouden.

Mensen haken massaal af! Eén oorzaak volgens Etienne Verhasselt

Het is schrijnend voor mij om te zien hoe mensen massaal afhaken, of het nu mentaal, fysiek, of een combinatie van beide is.

Eén van de oorzaken die ik hieraan toeschrijf is het feit dat mensen onvoldoende inzicht hebben over hun eigen gedrag en denken. Hoog tijd dat wij die aspecten van onszelf leren te ontdekken waarvan wij ons mogelijk slechts gedeeltelijk bewust zijn. Als mens hebben wij een leidraad en houvast nodig om onszelf terug in evenwicht te brengen en te ontwikkelen.

Als u mij toelaat om u even mee te nemen naar een werksituatie waarin het uitsluitend bereiken van een kwantitatief doel het allerbelangrijkste is. Twee voorbeelden: ‘het realiseren van 20% meer omzet t.o.v. vorig jaar’ en ‘het bezoeken van een welbepaald hoog aantal klanten per dag’. Beide voorbeelden hebben met elkaar gemeen dat twee belangrijke eigenschappen telkens een belangrijke rol spelen, namelijk ‘Stressmanagement’ en ‘Zelfmotivatie’. Stressmanagement is de neiging om ontspannen te zijn en tegelijkertijd goed te kunnen omgaan met stresssituaties. Zelfmotivatie wil zeggen ‘De gedrevenheid om te presteren, waaronder initiatief nemen, uitdagingen willen en enthousiast zijn over doelstellingen’.

Schermafbeelding 2018-11-18 om 11.28.37.png

Het is reëel dat wij in bovenstaande voorbeelden stressmanagement en zelfmotivatie los van elkaar beginnen te zien als twee schijnbare tegenstrijdige gedragseigenschappen, met een hoge waarschijnlijkheid dat beide eigenschappen destructief op elkaar inwerken. Voorbeelden zijn: zonder de complementaire eigenschap stressmanagement leidt zelfmotivatie tot ‘gestrest presteren’, en als zelfmotivatie en stressmanagement niet aanwezig zijn zal dit resulteren in ‘gestrest onderpresteren’. In ieder geval wringt hier het schoentje met als nefast resultaat het mentaal en/of fysiek afhaken van de betrokken medewerker.

Schermafbeelding 2018-11-18 om 11.24.19.png

Als wij tot inzicht komen dat zelfmotivatie en stressmanagement geen tegenstrijdige dingen zijn, neemt het de constructieve vorm aan van ‘evenwichtig presteren’. Noodzakelijke voorwaarden voor een hogere werknemersbetrokkenheid en motivatie.

Nieuwsgierigheid de basis om te innoveren

De meeste van de baanbrekende ontdekkingen en opmerkelijke uitvindingen uit de geschiedenis, van het gebruik van vuurstuur voor het aanmaken van vuur tot zelf-rijdende auto’s, hebben met elkaar gemeen dat ze zijn ontstaan uit nieuwsgierigheid.

Volgens Harvard Business Review ‘HBR.ORG September-October 2018’, beweren bedrijfsleiders dat ze waarde hechten aan werknemers die vragen stellen of die nieuwe manieren van werken verkennen. Uit onderzoekt blijkt echter dat bedrijfsleiders deze nieuwsgierigheid grotendeels onderdrukken uit angst voor het nemen van risico’s en het afnemen van de efficiëntie bij medewerkers.

Leiders moeten nieuwsgierigheid in zichzelf en bij anderen aanmoedigen door kleine wijzigingen aan te brengen aan hun organisatie en aan de manier waarop zij hun werknemers aansturen. Vijf strategieën kunnen hierbij helpen: nieuwsgierigheid aantrekken, nieuwsgierigheid overbrengen, leerdoelen benadrukken, medewerkers toelaten om te verkennen en hun interesses te verbreden, en bouw “Waarom” “Wat als ..” en “Hoe kunnen wij ..” dagen in.

Hoge nood voor talent op onze arbeidsmarkt

Hoge nood voor talent op onze arbeidsmarkt.

Alle organisaties staan voor grote uitdagingen. De vergrijzing, de ‘war for talent’, het verwerven en doorgeven van competenties vergen een duurzaam en aangepast HR-beleid. Andere rekruterings- en selectiemethodes moeten worden gebruikt om vacatures dringend ingevuld te krijgen. Hierbij komt dan ook nog eens dat de manier waarop wij werken, hoe we willen werken, waar we kunnen werken en wie nog werkt, fundamenteel veranderd zijn, aan het veranderen zijn en zullen blijven veranderen.

Werknemerstevredenheid

Werknemerstevredenheid, engagement en productiviteit lagen nog nooit zo laag.

Gallup StateOfTheGlobalWorkplace.jpg

Volgens Gallup Inc. ‘State of the Global Workplace’ rapport, editie 2017, zijn in België medewerkers:

10%

Geëngageerd

73%

Niet geëngageerd

17%

Actief ontkoppeld