Onze fundamenten

Onze interventies, waarden en overtuigingen zijn gebaseerd op belangrijke leerscholen.

Algemene Semantiek

Onze eigen zoektocht naar systemen die ons toelaten om informatie nauwkeuriger te verzamelen, duidelijker en grondiger te beoordelen en er succesvol op in te spelen, heeft ons tot aanhangers van de Algemene Semantiek gemaakt. Wij beseffen nog meer dan ooit tevoren dat wij in het krijt staan bij iedereen die aan ons vooraf ging. Als betekenismakers leren wij terug om collectief te denken. Waren wij dit niet verleerd?

Onze eigen zoektocht naar systemen die ons toelaten om informatie nauwkeuriger te verzamelen, duidelijker en grondiger te beoordelen en er succesvol op in te spelen, heeft ons tot aanhangers van de Algemene Semantiek gemaakt. Wij beseffen nog meer dan ooit tevoren dat wij in het krijt staan bij iedereen die aan ons vooraf ging. Als betekenismakers leren wij terug om collectief te denken. Waren wij dit niet verleerd?


General Semantics is de praktische discipline die modern wetenschappelijk denken en taalstrategieën toepast om problemen in het dagelijks leven op te lossen.

Het houdt zich bezig met de kwaliteit van menselijke relaties, intra- en interpersoonlijk, sociaal, professioneel, nationaal, internationaal, milieu, etc.

Door het toepassen van de belangrijkste ideeën en principes uit de Algemene Semantiek verbreden wij onze kijk op de wereld, denken wij concreter, spreken wij meer betekenisvol, verbeteren wij onze communicatie, realiseren wij ecologische en duurzame interacties en veranderen wij in de richting van een grotere geestelijke gezondheid.

Neuro Semantiek

De mens is uniek in zijn soort, wij zijn zelf-reflectieve wezens. Wij gebruiken taal niet alleen om te communiceren maar ook om na te denken over onze gedachten, betekenis te geven aan onze betekenissen, etc.

De mens is uniek in zijn soort, wij zijn zelf-reflectieve wezens. Wij gebruiken taal niet alleen om te communiceren maar ook om na te denken over onze gedachten, betekenis te geven aan onze betekenissen, etc.


Neurosemantiek is een model dat beschrijft hoe wij als mens betekenis geven aan wat wij rondom ons en in onszelf ervaren, en hoe wij betekenis in ons lichaam, denken en emoties opnemen, verder vorm geven en hierdoor ons leven bewust of onbewust richting geven.

Neurosemantiek is interdisciplinair, gebaseerd op cognitieve gedragspsychologie, algemene semantiek, neuro-linguïstisch programmeren en systeemdenken.

Biomimicry

Het is een wonder van de natuur hoe honingbijen onderling communiceren door hun bijendans op te voeren. Efficiënt en doeltreffend. Wij mensen gebruiken verbale en non-verbale taal. Dit doen wij niet uitsluitend om ecologisch met elkaar om te gaan. Bewust of onbewust!

Het is een wonder van de natuur hoe honingbijen onderling communiceren door hun bijendans op te voeren. Efficiënt en doeltreffend. Wij mensen gebruiken verbale en non-verbale taal. Dit doen wij niet uitsluitend om ecologisch met elkaar om te gaan. Bewust of onbewust!


Biomimicry is een benadering van innovatie die duurzame oplossingen zoekt voor menselijke uitdagingen door beproefde patronen en strategieën van de natuur na te bootsen. Zo kunnen wij de genialiteit van de natuur gebruiken voor duurzame innovatie. Wij helpen bedrijven en overheden biomimicry toe te passen op proces- en systeemniveau. Wij stellen als doel om de kennis van de natuur in te zetten op HR processen en binnen co-creatie en daarmee de transitie naar een circulaire economie te versnellen.


Sociocracy 3.0 is een praktische gids voor het ontwikkelen van flexibele en veerkrachtige organisaties van elke omvang, van kleine startups tot grote internationale netwerken en samenwerkingen tussen meerdere organisaties.

Sociocracy 3.0 is een praktische gids voor het ontwikkelen van flexibele en veerkrachtige organisaties van elke omvang, van kleine startups tot grote internationale netwerken en samenwerkingen tussen meerdere organisaties.

Harrison Talent Solutions voor talentmanagement stemmen kwalificaties, wensen, behoeften, passie en doelstellingen van mensen af op de vereisten van de organisatie en op specifieke jobs en functies.    Deze innovatieve benadering overtreft algemene persoonlijkheidstesten en andere methoden. Harrison Talent Solutions meet 175 eigenschappen wat resulteert in rapporten die gericht zijn op functie-specifieke werknemersbetrokkenheid, succes en behoud.

Harrison Talent Solutions voor talentmanagement stemmen kwalificaties, wensen, behoeften, passie en doelstellingen van mensen af op de vereisten van de organisatie en op specifieke jobs en functies.

Deze innovatieve benadering overtreft algemene persoonlijkheidstesten en andere methoden. Harrison Talent Solutions meet 175 eigenschappen wat resulteert in rapporten die gericht zijn op functie-specifieke werknemersbetrokkenheid, succes en behoud.