Creëren functiebeschrijvingen

Uitdaging

Bedrijven huren vaak de verkeerde kandidaten in of falen bij het aanwerven van de beste kandidaten omdat ze niet over een systematische aanpak beschikken die alle kwalificaties en gedragscompetenties in kaart brengen die nodig zijn om job succes te voorspellen.

Alhoewel de meeste werkgevers voorspelbaarheid van hun medewerkers verwachten, nemen maar weinig bedrijven de tijd, of hebben ze de expertise niet in huis, om functiebeschrijvingen te creëren die succes op het werk ook effectief meetbaar maakt.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Contextueel creëren wij voor u functiebeschrijvingen die gebaseerd zijn op objectief en meetbare criteria en essentiële, wenselijke en te vermijden eigenschappen voor de job. Dit laat u toe om factoren voor aanwerving en behoud, voorkeur inzake werk en taken, gedragscompetenties en persoonlijke interesses te benoemen en te concretiseren.

Toegevoegde waarde

Het uitwerken van een contextuele functiebeschrijving is van groot strategisch belang voor uw onderneming. Naast het creëren van de functiebeschrijving en Job Succes Formule draagt het immers ook in belangrijke mate bij aan uw bedrijfs en employer branding.

Proces

Framework deel 1.001.jpeg

Opleveringen

  • Functiebeschrijving voor publicatie;

  • Job Succes Formule (JSF) met bekwaamheidsfactoren: opleiding, algemene en specifieke ervaring, certificaten, skills en mogelijkheden, etc. en geschiktheidseigenschappen: passie voor de job, interesses, werkvoorkeuren, interpersoonlijke vaardigheden, carrièreverwachtingen, gedragsmatige competenties, gedrag onder stress, etc.

Toepassingsgebieden

  • Aanwerving van interne en externe medewerkers;

  • Creëren van objectief meetbare profielen in de context van openbare aanbestedingen.


Voorbeelden

  • Sales met focus op prospectie en afsluiten

  • Programmeur met focus op teamwerk en ervaring met Phyton Web Development

Onderstaande voorbeelden geven voor elk van de functies een selectie weer uit de Job Succes Formules. Dit zowel voor de bekwaamheidsfactoren als voor de geschiktheidseigenschappen. De gekozen voorbeelden zijn louter informatief.

Harrison-logo-250.png