Functioneringsgesprekken ontketend

Uitdaging

Een functioneringsgesprek is een constructieve dialoog tussen een leidinggevende en een medewerker. Een dialoog voeren is een actief proces waarbinnen beide betrokkenen eerlijk, gelijkwaardig en niet oordelend naar elkaar luisteren, feedback geven en openstaan voor elkaars feedback. Om echter effectief een functioneringsgesprek te kunnen voeren dienen een aantal belangrijke uitdagingen overwonnen te worden:

 • Vaak beschikken de betrokkenen aan het functioneringsgesprek niet over een set aan interpersoonlijke basisvaardigheden, waaronder: zich afstemmen op elkaar of ook ‘rapport bouwen’ genoemd, niet-(ver-)oordelend luisteren, objectief feedback geven en openstaan voor feedback;

 • Leidinggevenden beschikken niet altijd over de juiste leiderschapskwaliteiten en vaardigheden;

 • Een systeem om consistent te ‘waarderen’ ontbreekt, met als gevolg dat leidinggevenden binnen één en dezelfde organisatie verschillende subjectieve beoordelingscriteria aanwenden;

 • Een gebrek aan op meetbare criteria gebaseerde informatie;

 • Weerstand van de medewerker omwille van zich niet comfortabel te voelen en een gebrek aan duidelijkheid inzake de doelstelling van het functioneringsgesprek;

 • Persoonlijke vooroordelen: “Ik houd van groene appels, zij van rode”;

 • Niet gericht op het ontwikkelen van talent;

 • Etc.

Wat wij voor u kunnen betekenen

 • Training en coaching binnen de context van het voeren van functioneringsgesprekken;

 • Aanreiken van een referentiekader voor het voeren van functioneringsgesprekken dat een antwoord geeft op de hierboven vermelde uitdagingen;

 • Creëren van een gepersonaliseerd ontwikkelingsplan voor zowel de leidinggevende als voor de medewerker.

Toegevoegde waarde

 • Voeren van efficiënte functioneringsgesprekken;

 • De vertrouwensrelatie versterken tussen de leidinggevende en de medewerker;

 • Inzetten op de verdere ontwikkeling van de medewerker; toepassing van de Enjoyment Performance Theory en de Paradox Theory;

 • Creëren van een gepersonaliseerd ontwikkelingsplan op basis van het rapport ‘Functioneringsgesprek ontketend’;

 • Ontdekken waar werknemers het best passen binnen de organisatie;

 • De tevredenheid en betrokkenheid van werknemers vergroten.

Proces

Framework.001.jpeg
 • Gedragscompetenties: coaching, heeft geen structuur nodig, doeltreffend handhaven, kan omgaan met autonomie, kan omgaan met conflicten, innovatief, interpersoonlijke vaardigheden, strategisch oordeelsvermogen, onderhandelend, organisatorische compatibiliteit, mensgericht, geeft richting, laat zich corrigeren, zelfstandig, tolerantie voor ontwijkend gedrag;

 • Houding en gedrag van medewerkers die hun productiviteit, aanwerving en behoud grondig kunnen beïnvloeden.

Opleveringen

 • Referentiekader voor het voeren van functioneringsgesprekken op basis van de essentiële eigenschappen en te vermijden eigenschappen van de leidinggevende, en de essentiële eigenschappen van de medewerker. Deze worden in relatie gebracht met twaalf kernelementen die een directe invloed hebben op werknemerstevredenheid, engagement en de bedrijfsresultaten en doelstellingen van de onderneming;

 • Een individueel ontwikkelingsplan.

Toepassingsgebieden

 • Functioneringsgesprekken;

 • Ontwikkelen van intern en extern talent.

Voorbeelden

 • Een voorbeeld van de mapping van de essentiële en te vermijden eigenschappen van de leidinggevende, de gemiddelde scores van de afdeling en de essentiële eigenschappen van de werknemer; dit binnen de context van de kernvraag “Weet ik als werknemer wat er van mij verwacht wordt op het werk?”

 • Dit rapport bevat twaalf kernvragen met telkens de eigenschappen van de leidinggevende, de werknemer en de gemiddelde scores van de afdeling.