Successie planning

Uitdaging

Framework deel 3.001.jpeg

Realiteit waaronder schaarste aan talent op de arbeidsmarkt, globalisering, digitalisering, anders omgaan met leren en (samen)werken, vergrijzing, cyber risico’s, etc. maken dat het voor HR steeds belangrijker wordt om pro-actief na te denken over de wijze waarop zij bestaande of toekomstige tekorten kunnen invullen.

Het garanderen van het invullen van sleutelposities, zowel vandaag als morgen, is één van de belangrijkste aandachtspunten van HR. Het is precies binnen deze context dat er hoog nood is aan intelligente en geautomatiseerde systemen voor successie planning.

Wat wij voor u kunnen betekenen

 • Beheren van een gestructureerde talent pipeline: interne medewerkers, externe kandidaten, per functie, maturiteit, hoger management, management of niet-management, etc.;

 • Toegang verlenen tot het Harrison Talent Solutions systeem;

 • Aanmaken van een dossier per geschikte interne medewerker en/of externe kandidaat met daarin:

  • de belangrijkste evaluatierapporten;

  • de belangrijkste, belangrijke en andere factoren om te overwegen, die u kunnen helpen om uw interne medewerker te overtuigen om voor een andere functie (promotie en/of demotie) te kiezen, of een externe kandidaat te overtuigen om voor uw organisatie of bedrijf te werken;

  • belangrijke aandachts- en werkpunten van de kandidaat.

Toegevoegde waarde

 • Besparen tot 80% op administratietijd;

 • Volgt een geautomatiseerd proces met daarin enkele uitermate belangrijke stappen en het aanbieden van een consistente oplossing doorheen de hele organisatie. Te onderscheiden zijn:

  • Carrière planning: medewerkers krijgen op een eenvoudige manier een carrièrepad binnen de organisatie op basis van hun specifieke werkvoorkeur;

  • Successie planning: door het aanreiken van een geautomatiseerd systeem dat een efficiënte beoordeling van beslissingen inzake de talent pipeline vergemakkelijkt;

  • Gereedheid aan talent: een complete weergave per medewerker van prestaties, opleiding, vaardigheden en gedragscompetenties die gematcht worden op specifieke functies;

  • Talent ontwikkelen: het identificeren van ontwikkelingsgebieden die direct in verband staan met gedragskenmerken en competenties;

  • Consistente oplossing op alle niveaus: cross-effectief toegepast in de hele organisatie waardoor de talent-bereidheid op alle niveaus toeneemt.

Proces

Framework.001.jpeg

Opleveringen

 • Talent pipeline interne medewerkers;

 • Job Succes Analyse: algemene score, scores: bekwaamheid, geschiktheid en cognitief;

 • Behoud- en aanwervingsanalyse;

 • Eigenschappen en definities;

 • Paradoxgrafiek.

Toepassingsgebieden

 • Mobiliteit en successieplanning interne medewerkers.


Harrison-logo-250.png