Ontwikkelen van talent

Uitdaging

Wendbare organisaties begrijpen heel goed dat het ontwikkelen van talent per medewerker (heel) verschillend is of kan zijn. De ervaringen, de noden en de behoeften van de medewerker zijn hierbij bepalende uitgangspunten. Voor de werkgever vraagt dit het ontwikkelen van strategisch inzicht en leiderschap dat heel verschillend is aan dat wat in het verleden wel werkte.

Wat wij voor u kunnen betekenen

 • Doeltreffend coachen door reeds vanaf de eerste coaching-sessie de werknemer veilig te leiden doorheen het eigen wereldmodel en gedrag. Niet door als coach oplossingen aan te reiken maar wel door de coachee zelf te leren ontdekken welke keuzemogelijkheden en opties voorhanden zijn.

 • Opstellen van een individueel ontwikkelingsplan.

Toegevoegde waarde

 • Besparen van tijd en geld door de sterktes van de werknemer in kaart te brengen en ondertussen specifieke ontwikkelingsnoden aan te pakken;

 • Een vertrouwensrelatie opbouwen door de sterktes van de werknemer te erkennen;

 • Inzetten op ontwikkeling door de potentiële ‘stoorzenders’ voor een specifieke job onder normale werkomstandigheden en tijdens stress te identificeren;

 • Een gepersonaliseerd ontwikkelingsplan dat coaching effectiever en efficiënter maakt;

 • Ontdekken waar werknemers het best passen binnen de organisatie;

 • De tevredenheid en betrokkenheid van werknemers vergroten.

Proces

Framework.001.jpeg
 • Gedragscompetenties: coaching, heeft geen structuur nodig, doeltreffend handhaven, kan omgaan met autonomie, kan omgaan met conflicten, innovatief, interpersoonlijke vaardigheden, strategisch oordeelsvermogen, onderhandelend, organisatorische compatibiliteit, mensgericht, geeft richting, laat zich corrigeren, zelfstandig, tolerantie voor ontwijkend gedrag;

 • Houding en gedrag van medewerkers die hun productiviteit, aanwerving en behoud grondig kunnen beïnvloeden.

Opleveringen

 • Effectieve en efficiënte persoonlijke coaching;

 • Een individueel ontwikkelingsplan.

Toepassingsgebieden

 • Ontwikkelen van intern en extern talent.

Harrison-logo-250.png