Bevragen van kandidaten

Uitdaging

Nood aan een efficiënte, betrouwbare en kwalitatieve en kwantitatieve bevraging van kandidaten via:

 • Een computergestuurde vragenlijst;

 • Een kiosk-computer;

 • Of d.m.v. een ‘handleiding bekwaamheidsinterview’ en/of ‘handleiding geschiktheidsinterview’. Deze laatste bevraagt de essentiële eigenschappen zoals gedefinieerd in een specifieke Job Succes Formule. De interview-vragen maken het interview tot een uitermate productieve discussie met betrekking tot wederzijdse behoeften en zullen in een belangrijke mate bijdragen aan een juiste motivatie en beslissing inzake selectie van toptalent.

Administratief werk in deze fase van de talent levenscyclus beperken tot een absoluut minimum. Dit wordt mogelijk gemaakt door het aanbieden van een performant platform dat de gegevens, waaronder: naam, voornaam, contactgegevens, scores, analyse van de bevraging, rapporten en cv, van de kandidaten structureert en op een veilige manier compliant met de GDPR-regelgeving, gestructureerd bijhoudt.

Wat wij voor u kunnen betekenen in deze fase van de talent levenscyclus

 • Creëren van de kandidaten - al dan niet onder vooraf aangemaakte afdelingen of vestigingen - in het Harrison Talent Solutions platform op basis van door uw diensten aangeleverde gegevens per kandidaat;

 • Uitsturen en opvolgen van de uitnodigingen tot deelname;

 • Overmaken van de URL die verwijst naar de vragenlijst; voor vermelding op uw website onder vacatures;

 • Creëren van toegang tot het Harrison Talent Solutions platform;

 • Overmaken aan de kandidaat van het rapport ‘Je Grootste Sterktes’.

Toegevoegde waarde

 • Besparen tot 80% op administratietijd;

 • Volgt een geautomatiseerd proces;

 • D.m.v. het rapport ‘Je Grootste Sterktes’ aan de kandidaten die niet weerhouden worden over te maken, plaatst u uw organisatie in de kijker. Dit draagt op een professionele manier bij tot een positief imago bekeken vanuit het perspectief van de niet weerhouden kandidaten.

Proces

Framework deel 2.001.jpeg

Opleveringen

 • Bevraging van de mogelijke kandidaten;

 • Je Grootste Sterktes rapport.

Toepassingsgebieden

 • Aanwerving van interne en externe medewerkers.


Voorbeelden

 • Extract uit de handleiding geschiktheidsinterview;

 • Je Grootste Sterktes rapport.

Harrison-logo-250.png