Referenties en relaties waarop wij terecht fier zijn


Vandelanotte, more than accountants

Opgericht in 1948 en inmiddels uitgegroeid tot een top 10 accountants- en auditkantoor in België.

Onze opdracht: talent assessments, advies bij het aanwerven van nieuwe medewerkers, training en coaching van de account managers binnen de nieuwe structuur van Vandelanotte More Than Accountants.

https://www.vandelanotte.be/nl

VVSG vzw

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven, verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Onze opdracht: talent assessments, transitie naar zelfsturende teams, persoonlijke coaching en begeleiding, training.

http://www.vvsg.be

ZIONSECURITY NV

Marktleider en specialist in het beveiligen van web applicaties en web gebruikers.

Onze opdracht: management consulting, talent assessments en coaching, ontwikkelen innovatieve oplossingen en diensten op basis van co-creatie, uitvoeren van social engineering opdrachten.

https://www.zionsecurity.com/

Diverse commerciële organisaties en bedrijven

Confidentieel.

Onze opdrachten: individuele en team coaching, account management, management, crisis management, moderator en presentator.