Engagement aanscherpen door op zoek te gaan naar werknemersverwachtingen

Uitdaging

Organisaties worden voortdurend uitgedaagd om manieren te vinden om de betrokkenheid van hun werknemers en externe medewerkers te vergroten. Beloningen, compensaties, loonsverhogingen en andere voordelen hebben slechts zelden een duurzame invloed op het verhogen van medewerkerstevredenheid en betrokkenheid.

De uitdaging blijft dus bestaan en organisaties bereiken geen verbeterde betrokkenheid van hun medewerkers. Het is als een rollercoaster, we gaan traag naar boven, maar het moment dat de wagentjes de top hebben bereikt is kort om bijna direct aan een razend tempo voorwaarts naar beneden te schieten, is bijna daar.

Dit is de reden dat wij aan bedrijven vragen om van richting te veranderen en vanuit een ander perspectief naar hun medewerkers te kijken. Het gaat niet uitsluitend over het meten van de tevredenheid van medewerkers maar eerder over het in kaart brengen van werknemersverwachtingen. M.a.w. is er hoge nood aan een effectief meetinstrument en analysemethode om deze uitdaging aan te gaan.

Wat wij voor u kunnen betekenen

 • Aanreiken van een effectief meetinstrument en analysemethode inzake werknemersverwachtingen en engagement;

 • Uitvoeren van analyses op het niveau van de individuele medewerker, de groep en de hele organisatie;

 • Intrinsieke gedragsfactoren meten die individuele betrokkenheid stimuleren:

 • Identificeren van de kloof tussen werknemersverwachtingen en factoren die bijdragen tot motivatie;

 • De intrinsieke factoren van medewerkers in lijn brengen met de organisatorische extrinsieke factoren om wederzijdse betrokkenheid te maximaliseren;

 • Strategieën uitwerken en tot uitvoering brengen die resulteren in directie motivatie van de betrokkenen. Acht dimensies komen hierbij aan bod: ontwikkeling, waardering, salaris, communicatie, autoriteit, persoonlijke, sociale, evenwicht werk-privéleven.

 • Begeleiding en coaching.

Toegevoegde waarde

 • Voorspellen van prestaties, betrokkenheid en retentie door beproefde functie-specifieke succesfactoren te matchen met individuele competenties, behoeften en factoren die bijdragen aan engagement;

 • Evalueren op individueel, groep- en organisatieniveau;

 • Het in lijn brengen van strategieën inzake engagement met verwachtingen van medewerkers;

 • Het creëren van een cultuur van betrokkenheid;

 • De directe tevredenheid en betrokkenheid van werknemers gevoelig vergroten.

Proces

Framework8.001.jpeg
Framework.001.jpeg

Opleveringen

 • Analyserapport met acht categorieën verwachtingen: ontwikkeling, waardering, salaris, communicatie, autoriteit, persoonlijke, sociale, evenwicht werk-privéleven.

 • Strategie en de vertaling naar direct toepasbare acties voor de werkgever, de leidinggevende en de betrokken teams en individuele medewerkers.

Toepassingsgebieden

 • Behoud- en aanwervingsanalyse;

 • Werknemersbetrokkenheid.

Voorbeelden

 • Behoud- en aanwervingsanalyse van Andrew Jones: overzicht en een detailpagina;

 • Behoud- en aanwervingsanalyse team: overzicht en een detailpagina.

Harrison-logo-250.png