Meesters in cocreatie en progressief talent management

Geïnspireerd door de natuur en het beste wat in ieder van ons zit

 

“The major problems in the world are the result of the difference between how nature works and the way people think.”

- Gregory Bateson

 

Context

Bedrijven, economieën en samenlevingen worden vandaag meer dan ooit geconfronteerd met schaarste aan talent, met tijdelijkheid van beschikbare middelen en met een gemis aan duurzame samenwerkingen. Bedrijfsmodellen en managementbenaderingen die ons in het verleden goed van pas kwamen, zijn niet langer geschikt voor een doel in een zakelijke context waarin dynamische verandering de nieuwe norm is.

Goed zakendoen draait fundamenteel om het zoeken naar nieuwe kansen die leiden tot waardecreatie en het zich voortdurend aanpassen en evolueren om die kansen ook effectief te grijpen en te optimaliseren. Daarom is de herevaluatie en transformatie van hoe wij allen met elkaar zakendoen fundamenteel voor een succesvolle evolutie, niet alleen van het bedrijfsleven, maar van de mens als soort.

Om succesvol te zijn, moeten we wendbaar, creatief, alert, spontaan en responsief zijn en vaak op volledig nieuwe manieren samenwerken. De snel veranderende zakelijke omgeving van vandaag vraagt om bedrijven die hierin gedijen. Bedrijven lijken meer en meer op levende systemen.

Deze bedrijven van de toekomst kunnen leren en zich snel aanpassen; ze zijn niet rigide georganiseerd in verstikkende silo’s. Zij werken bottom-up, zijn gedecentraliseerd, onderling afhankelijk, multifunctioneel, opkomend en gebouwd rond zelf-organiserende eenheden. Het zijn deze bedrijven die een cultuur van samenwerken ontwikkelen om zo het creatief potentieel van hun eigen personeel, externe medewerkers, partners en klanten die zij bedienen, ontsluiten. Zij initiëren cycli van eerlijke samenwerking, innovatie en waardecreatie voor alle belanghebbenden. Dit resulteert in het creëren van meerwaarde, grotere marges en een hoger welzijn.

Ach so!

Feiten en cijfers die spreken.

Woelige tijden

Je eigen koers bepalen en richting geven.

Samen richting doel

Het geheel is meer dan de som van de delen.