Mensen haken massaal af! Eén oorzaak volgens Etienne Verhasselt

Het is schrijnend voor mij om te zien hoe mensen massaal afhaken, of het nu mentaal, fysiek, of een combinatie van beide is.

Eén van de oorzaken die ik hieraan toeschrijf is het feit dat mensen onvoldoende inzicht hebben over hun eigen gedrag en denken. Hoog tijd dat wij die aspecten van onszelf leren te ontdekken waarvan wij ons mogelijk slechts gedeeltelijk bewust zijn. Als mens hebben wij een leidraad en houvast nodig om onszelf terug in evenwicht te brengen en te ontwikkelen.

Als u mij toelaat om u even mee te nemen naar een werksituatie waarin het uitsluitend bereiken van een kwantitatief doel het allerbelangrijkste is. Twee voorbeelden: ‘het realiseren van 20% meer omzet t.o.v. vorig jaar’ en ‘het bezoeken van een welbepaald hoog aantal klanten per dag’. Beide voorbeelden hebben met elkaar gemeen dat twee belangrijke eigenschappen telkens een belangrijke rol spelen, namelijk ‘Stressmanagement’ en ‘Zelfmotivatie’. Stressmanagement is de neiging om ontspannen te zijn en tegelijkertijd goed te kunnen omgaan met stresssituaties. Zelfmotivatie wil zeggen ‘De gedrevenheid om te presteren, waaronder initiatief nemen, uitdagingen willen en enthousiast zijn over doelstellingen’.

Schermafbeelding 2018-11-18 om 11.28.37.png

Het is reëel dat wij in bovenstaande voorbeelden stressmanagement en zelfmotivatie los van elkaar beginnen te zien als twee schijnbare tegenstrijdige gedragseigenschappen, met een hoge waarschijnlijkheid dat beide eigenschappen destructief op elkaar inwerken. Voorbeelden zijn: zonder de complementaire eigenschap stressmanagement leidt zelfmotivatie tot ‘gestrest presteren’, en als zelfmotivatie en stressmanagement niet aanwezig zijn zal dit resulteren in ‘gestrest onderpresteren’. In ieder geval wringt hier het schoentje met als nefast resultaat het mentaal en/of fysiek afhaken van de betrokken medewerker.

Schermafbeelding 2018-11-18 om 11.24.19.png

Als wij tot inzicht komen dat zelfmotivatie en stressmanagement geen tegenstrijdige dingen zijn, neemt het de constructieve vorm aan van ‘evenwichtig presteren’. Noodzakelijke voorwaarden voor een hogere werknemersbetrokkenheid en motivatie.