Hoge nood voor talent op onze arbeidsmarkt

Hoge nood voor talent op onze arbeidsmarkt.

Alle organisaties staan voor grote uitdagingen. De vergrijzing, de ‘war for talent’, het verwerven en doorgeven van competenties vergen een duurzaam en aangepast HR-beleid. Andere rekruterings- en selectiemethodes moeten worden gebruikt om vacatures dringend ingevuld te krijgen. Hierbij komt dan ook nog eens dat de manier waarop wij werken, hoe we willen werken, waar we kunnen werken en wie nog werkt, fundamenteel veranderd zijn, aan het veranderen zijn en zullen blijven veranderen.