Crisis Management Team Inside-Out

CMT Inside-Out, een creatie van AllVision bvba

CMT Inside-Out, een creatie van AllVision bvba

Training

Deze tweedaagse training is uniek in haar soort. Het is geen introductie tot crisismanagement of crisismanagement systemen (ISO 22301 & ISO 22330). Wel beoogt deze training op een heel andere manier CMT-teams voor te bereiden op zware calamiteiten dan dat typische CMT trainingen dit trachten te doen.

Aan de basis van CMT Inside-Out ligt mijn jarenlange ervaring als observator van menselijk gedrag, ook tijdens crisis management oefeningen, crisisscenario’s en crisis, en het professioneel werken binnen het cyber security vakgebied. Het idee om vorm te geven aan CMT Inside-Out heb ik een tijd opgeborgen. Echter, telkens een crisis onze maatschappij en economie raakt, een CMT oefening geen echt succes blijkt te zijn omwille dat het de betrokkenen aan slagvaardigheid ontbreekt, of ongewenst gedrag nefast is op de goede werking van CMT-teams, ben ik meer en meer vorm gaan geven aan CMT Inside-Out. Het vinden van structurele antwoorden op de volgende twee hamvragen speelt hierin een cruciale rol:

“Wat maakt er nu precies dat Crisis Management Teams tijdens crisis management oefeningen en reële crisis het hoofd niet kunnen bieden aan deze (onverwachte) gebeurtenis?”

“Wat hebben zij precies nodig om dit wel te kunnen doen?”

- Etienne Verhasselt

Doelstelling

 • Diepe psychologische inzichten verwerven over het gedrag van CMT-leden, dat van het CMT-team als geheel, en de invloed van dit gedrag op ‘interpersoonlijke communicatie’, ‘betekenisvol presteren’ en ‘leiderschap opnemen’ in tijden van crisis;

 • Een set aan gedragsmatige eigenschappen, die in relatie met elkaar dienen gezien te worden, benoemen, in kaart brengen en begrijpen, zodat CMT leden tijdens crisissituaties elkaar effectief kunnen versterken. Wij benoemen dit ‘opereren vanuit Ik-sterkte en Wij-als-team-sterkte’;

 • Co-creëren van een ontwikkelingsplan richting ‘een effectief en doelgericht CMT’;

 • Een echte crisis het hoofd kunnen bieden dankzij zelfinzicht en teamanalyse.

Wat u mag verwachten

 • Leden van het Crisis Management Team en het team op het niveau brengen om vanuit ik-sterkte en wij-als-team-sterkte in crisis te werken.

Proces

Framework.001.jpeg

Opleveringen

 • Individuele en team rapporten, waaronder:

  • Een overzicht van de meest belangrijke eigenschappen binnen de context van crisis, inclusief de paradoxale eigenschappen met vermelding van agressieve en passieve flips; flips zijn ongunstige individuele reacties en gedrag;

  • MindSonar® Metaprofiel Analyse: meet en brengt in kaart hoe iemand contextueel denkt;

  • Behoud- en aanwervingsanalyse;

 • Een contextuele table top oefening, waarin een scenario met injects effectief geoefend wordt;

 • Observatie van de werking en het gedrag van het CMT en van de leden van het CMT;

 • Ontwikkelingsplan per individu en voor het hele team als geheel.

Toepassingsgebieden

 • Trainen van Crisis Management Teams.